Nová událost - Král bez dědiců

13.10.2012 12:17

 Král bez dědiců

Mnoho let vládl král Adalbert svým poddaným spravedlivě a moudře. Avšak obrátlo se na něj neštěstí, když jeho dva synové přišli o život při nehodě během lovu. Král se rmoutil a byl nešťastný ze ztráty svých jediných dětí a vytratila se veškerá jeho vůle k životu. Jen o několik měsíců později byl pohřben vedle svých synů a říše Berimond byla bez vládce.

Dva nejsilnější šlechtické rody říše vznesli nárok na trůn. Na jedné straně rod Gerbrandt, s erbem zlatého lva a Leopoldem III, který si nárokoval trůn. Grimbert z rodu Ursidae s vlajkou bílého medvěda se postavil proti němu a kladl si také nárok na trůn.

Jakýkoliv pokus o diplomacii selhal, neboť tyto rody spolu vedou spory na ostří nože již po celá desetiletí. Tak vznikl k neštěstí poddaných spor o říši Berimond.


Rod Gerbrandt vznikl před mnoha desetiletími z bohaté kupecké dynastie a byl povýšeno králem Bertholdem V., dědem krále Adalberta, do šlechtického rodu. Zlí jazykové tvrdili, že si tento titul podplatili – ale zlé jazyky je možné uříznout a přivést k mlčení. Rytíř Leopold III. byl vybrán svými příbuznými, aby se stal novým králem v říši Berimond.

Leopold III. je sám o sobě schopný velitel, a když jeho blonďatá hříva vlaje pod vlajkou zlatého lva ve větru, následují ho jeho muži odhodlaně do každého boje. Podporován je především svojí matkou, baronkou Elvírou von Gebrandt, která je pomstychtivá a nepřející osoba. Panstvím Ursidae opovrhuje a mluví o nich jako o „zběhlích řemeslnících“ nebo je nazývá „Spolek sedláků bez veškerých způsobů“. Leopold III. je u poddaných vážený, neboť je spravedlivý a velkorysý a snaží se vymknout vlivu své matky.


Rod Ursidae je starý šlechtický rod a jsou to nejslavnější stavitelé v království Berimond. „Králové přichází a odchází, ale kameny zůstanou na svém místě.“ Tímto pravidlem se řídí generace Ursidae a postavily tak některé z nejrobustnějších a nejimpozantnějších hradů v říši Berimond. Rytíř Grimbert, prvorozený syn knížete Umberta VII., se má nyní postarat o to, aby rod Ursidae konečně dosáhl toho, co jim již dávno náleží: Královského trůnu!

Grimbert von Ursidae již vyhrál nejednu bitvu a je rozený taktik a stratég. Jeho muži ho nazývají s pokorou „Berimondský medvěd“ a jsou mu velmi oddaní. Rod Ursidae pohlíží na rod Gerbrandt jako na „dekadentní nafoukance“, kteří nikdy neodvedli opravdový kus práce“. Grimbert cítí jako povinnost vlastnit říši Berimond a nikdy by ji nepřenechal bez boje rodu Gerbrandt. „To si spravedliví obyvatelé říše nezaslouží“, říkává. Často to však kvůli své vznětlivosti přežene a tíhne k drsnosti a nespravedlivosti.

Současná situace

Dnes stojí oba rody ozbrojeny proti sobě a tažení na hlavní město začalo. Obě strany volají přilehlá království o podporu a slibují bohatství a slávu.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.