Pravidla

Zásady Koalice nezávislých aliancí dále jen KNA

 

Vojenské pravidla:
  1. Nevyvolávat ze své strany válečné konflikty (bez konkrétního důvodu nevyhlašovat válku)
  2. V případě bezdůvodného vyhlášení války ze strany soupeře – vyrozumět vedení KNA a snažit se o urovnání diplomatickou cestou
  3. Pokud diplomacie aliance selže, bude protivník kontaktován diplomatem nebo někým z vedení KNA
  4. V případě že i tato intervence na ukončení války selže, vypomáhá nejbližší nejsilnější aliance vojenskou silou, v případě, že ani tato pomoc nebude dostačující, do válečného konfliktu se zapojí všechny ostatní členské aliance
  5.  V popisu členské aliance bude tato možnost uvedena, v tom smyslu, že aliance je pod plnou ochranou KNA, která si vyhrazuje právo hromadných útoků v zájmu ochrany svého člena
  6. Vyhlášení válečného stavu KNA bude vyhrazeno vedení KNA
  7. Taktika vedení válečných operací bude svěřena nejzkušenějším hráčům a bude konzultována na mimořádné schůzi KNA
 
Obchodní pravidla:
  1. Vzhledem k pravidelné změně pozic monumentů a laboratoří a v případech, kdy aliance získá nadbytečné množství těchto staveb – nabídne je buď hromadným mailem nebo jiným způsobem ostatním členům KNA (je zde i možnost rozdělení mezi aliancemi, kde která co bude hledat a zajišťovat – a poté provést pouhou změnu = např. jedna ali zajistí na zeleném poli, jedna na severu apod.)
  2. Aliance, která pozbude členy (na počet 5-6) provede sloučení do jiné nejblíže umístěné členské aliance
 
 
Alianci, které se tyto zásady zdají jako správné a chtějí se k nám připojit zašlou svou oficielní žádost na náš e-mail - aliancenezavislych@email.cz, kde bude jejich žádost uložena.
Také můžete napsat přímo do hry veliteli Roman573 nebo zástupci kilas, kteří vám vše rádi vysvětlí.

Upozornění pro všechny návštěvníky pokud budete používat v příspěvkovém oknu hanlivé nebo jiné poškozující výrazy, budou vaše příspěvky okamžitě smazány.

Tým KNA

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.